Uppdragsgivare & beställare

 

Våra uppdrag kan se olika ut och vi tar emot placeringsförfrågningar gällande barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Vi eftersträvar att ha ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi är måna om att de ska känna stort förtroende i att anlita oss som konsulentstödd verksamhet. Vidare har vi ett familjärt, förtroendefullt och ömsesidigt samarbete med våra familjehem.

Våra konsulenter gör täta besök i familjehemmen och de finns hela tiden med som ett stöd och handleder i placeringsuppdraget. De fungerar som en länk mellan familjehem och uppdragsgivare som ändå har full insyn i både familjehemmet och den dokumentation som förs i ärendet. Vi erbjuder kontinuerligt våra familjehem utbildningar, då det idag är ett krav från Socialstyrelsen som en kvalitetssäkring. Det är viktigt att familjehemmet känner sig trygg i sin roll som familjehemsföräldrar för att de i sin tur ska kunna skapa trygghet och möjlighet till utveckling för den placerade.


Till er som uppdragsgivare tillhandahåller vi:

 • Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister och Kronofogden.

 • Ett utförligt utredningsunderlag.

 • Bästa tänkbara matchningar av placeringar och familjehem tillsammans med Er som uppdragsgivare.

 • Råd och stöd till familjehemmet i vardagsfrågor.

 • Tillgänglighet vid eventuellt uppkomna kriser även efter kontorstid.

 • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförande- och vårdplan under hela placeringen.

 • Uppföljningar och kontrollerar att familjehemmen följer överenskomna åtaganden.

 • Regelbundna utbildningar för familjehemmen bl.a. Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.

 • Avrapportering gällande placeringsuppdrag efter uppdragsgivares önskemål.

 • Hög nåbarhet på telefon och mail.

 • Avtal, upphandling med vissa kommuner, administration och ekonomi.

 • Samverkan mellan olika vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra berörda organisationer.

 

Önskar Ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss gärna 0480-411601 el. 070-4230259