Välkommen till

Swea-steget-5-red-2000px

Vi arbetar med beroendeproblematik inom flera olika områden

Alkohol - Narkotika - Läkemedel - Spel - Medberoende

Öppenvårdsbehandlingen är upplagd så att förändringarna i vardagen ska bli så få som möjligt vilket bl.a innebär att man under behandlingstiden kan heltidsarbeta och bo kvar hemma.
Detta kan vara viktigt inte minst för anhöriga eller en arbetsgivare.


Vår behandlingsfilosofi som grundar sig på att ge klienterna möjligheten att ta sitt tillfrisknande EN DAG I TAGET ställer givetvis stora krav på personalens kompetens.
För att ge våra klienter trygghet, kvalitet och framförallt professionalitet i arbetet med deras tillfrisknande använder vi oss av en mångfald av resurser.


Vi utgår från varje människas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen och tiden med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet har fört med sig.

Programmet har en fast strukturerad utformning, med för individen anpassad behandling som hjälper honom/henne förbi de mentala och känslomässiga blockeringar och hinder som kan finnas för att en förändring skall kunna uppnås.

Behandlingen sker genom 12-stegsmöten, föreläsningar, gruppsamtal, filmer, livshistoria, och enskilda samtal. Vid behov kan den förlängda behandlingen kompletteras med enskild psykoterapi. 

Föreläsningarna behandlar teman såsom 12-stegsmetoden, beroendeutvecklingen, tillfrisknande, förnekelse, gemenskap, familjesystemet, känslor, kommunikation, kriminella tankemönster och drivkrafter m.m.

 

road-to-freedom-1200px© Foto G.Forsberg www.jgg.se