Välkommen till Swea Öppenvård

Vi arbetar med beroendeproblematik inom flera olika områden:
Alkohol – Narkotika – Läkemedel – Spel – Medberoende

Öppenvårdsbehandlingen är upplagd så att förändringarna i vardagen ska bli så få som möjligt vilket bl.a innebär att man under behandlingstiden kan heltidsarbeta och bo kvar hemma. Detta kan vara viktigt inte minst för anhöriga eller en arbetsgivare.

Vi utgår från varje människas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen och tiden med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet har fört med sig.