Behandling

efterbehandling-2000

På SWEA-Öppenvård STEGET vet vi att det är viktigt att klienten är kvar i sin naturliga miljö och där kan lära sig att praktisera nya sundare beteenden, attityder och värderingar. Vi vägleder och guidar klienten i sitt tillfrisknande och följer klienten under en längre period. 
Flexibiliteten detta innebär skapar trygghet både för klient och anhöriga och resultaten blir i de flesta fall bestående och kostnaderna därmed minimerade.

Vår behandling baseras på 12-stegsmetoden och ger klienterna möjligheten att ta sitt tillfrisknande en dag i taget.

Behandlingstiden i grundbehandlingen är ca 15 veckor, efter dessa veckor påbörjas den förlängda behandlingen som pågår under en längre period. 
Behandlingstiden bestäms efter behov och efter överenskommelse med remittenten.. 
Introduktion i AA eller NA ingår i behandlingen och kontinuerligt mötesgående rekommenderas.

Behandlingen syftar bl.a. till:.

  • Att börja bryta isoleringen, skammen och ventilera dessa känslor
  • Att bygga upp en ny livsstil som ökar möjligheten till varaktig nykterhet.
  • Att identifiera återfallssignaler.
  • Att inse att förutsättningen är total avhållsamhet från alkohol, droger och spel.
  • Att bearbeta beroendeproblematiken. Ge sjukdomsinsikt/kunskap och motivation.

Var och en får hjälp med att se över hur beroendet påverkat de olika perioderna av livet och att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som missbruket orsakat och utifrån denna insikt och hjälp för att kunna ta ett beslut om en livsförändring. 


I behandlingen byggs sedan, i samråd med klient och remittenten, en strategi upp för dennes tillfrisknande och hur planeringen skall se ut efter avslutad behandling.

Behandlingen sker till största delen i grupp kombinerat med  enskilda samtal. Varje enskild gruppmedlem avgör emellertid hur mycket man vill eller har förmåga att dela med sig av i grupp.
Det som känns svårt att tala om i grupp kan man ta upp i individuella samtal. 
Vid behov eller önskemål involveras även de närmast anhöriga.

Ett annan viktig del i behandlingen är att arbeta med  kognitiva tankeprocesser. Dessa påvisar hur våra tankar leder oss in i en känslomässig reaktion, som får oss att agera på ett visst sätt. Destruktiva tankar leder till destruktiva handlingar.
Genom att tydliggöra denna process får den beroende möjlighet att göra mer konstruktiva val och handlingar.

Målet med behandlingen är att ge en god kunskap om beroendepersonligheten så att en återgång till ett normalt liv med hög livskvalitet är möjlig.