Behandling

På SWEA-Öppenvård STEGET vet vi att det är viktigt att klienten är kvar i sin naturliga miljö och där kan lära sig att praktisera nya sundare beteenden, attityder och värderingar. Vi vägleder och guidar klienten i sitt tillfrisknande och följer klienten under en längre period.
Flexibiliteten detta innebär skapar trygghet både för klient och anhöriga och resultaten blir i de flesta fall bestående och kostnaderna därmed minimerade.

Behandlingen syftar bl.a. till:.

  • Att börja bryta isoleringen, skammen och ventilera dessa känslor
  • Att bygga upp en ny livsstil som ökar möjligheten till varaktig nykterhet.
  • Att identifiera återfallssignaler.
  • Att inse att förutsättningen är total avhållsamhet från alkohol, droger och spel.
  • Att bearbeta beroendeproblematiken. Ge sjukdomsinsikt, kunskap och motivation.

Var och en får hjälp med att se över hur beroendet påverkat de olika perioderna av livet och att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som missbruket orsakat och utifrån denna insikt och hjälp för att kunna ta ett beslut om en livsförändring.

I behandlingen byggs sedan, i samråd med klient och remittenten, en strategi upp för dennes tillfrisknande och hur planeringen skall se ut efter avslutad behandling. Vid behov eller önskemål involveras även de närmast anhöriga.

Ett annan viktig del i behandlingen är att arbeta med kognitiva tankeprocesser. Dessa påvisar hur våra tankar leder oss in i en känslomässig reaktion, som får oss att agera på ett visst sätt. Destruktiva tankar leder till destruktiva handlingar.
Genom att tydliggöra denna process får den beroende möjlighet att göra mer konstruktiva val och handlingar.

Målet med behandlingen är att ge en god kunskap om beroendet så att en återgång till ett normalt liv med hög livskvalitet är möjlig.