Missbruk och beroende

Beroende och missbruk är två olika saker. För att ta beroende av alkohol som ett exempel, så blir man beroende om man dricker för mycket alkohol under en längre tid: man får helt enkelt svårt att låta bli att dricka. Ju tidigare man börjar dricka desto större är risken att bli beroende. Det beror bland annat på att man kan vänja sig vid att dricka alkohol i olika sociala situationer.

När man pratar om missbruk och beroende så är det två olika diagnoser man kan få om man uppfyller vissa kriterier. Även om en person inte är beroende eller missbrukar kan personen eller andra omkring hen fortfarande uppleva att det finns problem. Det finns inget helt ”riskfritt” drickande eller användande av andra droger, alla droger är skadliga och beroendeframkallande.

Om vi tar alkohol som ett exempel så beror utvecklingen av ett missbruk eller beroende bland annat på ålder, vikt och kön. Det är väldigt olika hur mycket var och en av oss kan dricka utan att det får negativa konsekvenser. Forskning har också visat att ett alkoholberoende kan vara ärftligt. Det betyder att om man har en familjemedlem som utvecklat ett beroende så löper man själv en lite större risk att själv göra det. Det finns dock inget som visar att vissa typer av människor skulle ha lättare att bli alkoholberoende än andra. Människor med beroende finns i alla samhällsklasser, i alla åldrar och i alla områden. Alkoholberoende är mycket vanligt – var tionde person i Sverige kommer någon gång i sitt liv att få den diagnosen.

Beroende – oavsett om det gäller alkohol eller andra droger – påverkar inte bara den egna personen utan också omgivningen på ett starkt negativt sätt. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av alkohol eller droger att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan alkoholen eller drogerna styr livet. Beroende är en diagnos där tre av sju villkor ska vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod:

 • Ökad tolerans – det vill säga behöva dricka allt större mängder alkohol för att få samma effekt.
 • Abstinens – det vill säga få särskilda abstinenssymptom som till exempel skakningar. Ofta känner man då behov av att ta en återställare för att abstinenssymptomen ska sluta.
 • Kontrollförlust – man använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad man tänkt från början.
 • Försökt eller velat sluta eller minska bruket utan att lyckas.
 • Ägna mycket tid och tankekraft åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 • Minska, försumma eller sluta med viktiga aktiviteter, till exempel på jobbet, i skolan, sociala aktiviteter eller på fritiden på grund av att man dricker för mycket eller måste återhämta sig från sitt drickande.
 • Man fortsätter dricka mycket trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär försämras.

Det kan vara svårt att skilja på beroende och missbruk. Men man brukar säga att missbruk är ett upprepat användande av alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande sociala och mellanmänskliga problem. Ett exempel är att utsätta sig själv och andra för fara genom att köra rattfull, att sjukskriva sig eller komma för sent till jobbet på grund av till exempel bakfull eller att förstöra en relation för att alkoholen eller drogen kommer i första hand.

För att en person ska få diagnosen missbruk med hjälp av det diagnosverktyg som nämns ovan, DSM IV, så skall ett av fyra villkor vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod:

 • Personen fortsätter bruka trots negativa konsekvenser för till exempel skola eller arbete.
 • Personen använder drogen i situationer där man kan utsätta sig själv eller andra för skada, till exempel bilkörning.
 • Personen får problem med rättvisan på grund av droger, till exempel blir arresterad flera gånger.
 • Personen fortsätter använda drogen trots att hen får återkommande problem med relationer, till exempel gräl eller slagsmål.

KÄLLA
”Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander m.fl. (2011) studentlitteratur