”Sitt in” – Det första samtalet

Många av de klienter som söker sig till oss visar tydliga inbyggda försvarsmekanismer, som gör att de pendlar mellan att ena dagen vara hjälpsökande och motiverad till att andra dagen helt förneka att de behöver hjälp.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt ”Sitt In” då den hjälpsökande får en möjlighet att komma till insikt i att ett beroende är orsaken till de personliga problemen och inte vice versa.

Under en ”Sitt In” får den hjälpsökande kontakt med andra människor som vet hur det var att söka hjälp och vad öppenvårdsbehandling innebär för dem i deras tillfrisknande.