Bästa familjehem, samarbetspartner och andra personer som vi träffar i fysiska möten.

För Swea Familjehem AB är säkerheten och omsorgen för de vi möter i vår verksamhet av högsta prioritet. Vi följer noga information, råd och riktlinjer från myndigheter om hantering av Corona/Covid-19 och sedan några veckor tillbaka har vi vidtagit försiktighetsåtgärder för att inte riskera våra kunders, medarbetares, uppdragsgivares samt familjehems hälsa.

Vi vill inte medverka till att sprida oro utan förlitar oss på de sakliga pressmeddelanden som ges via media och har öppet pratat om att inte riskera varandras hälsa om förkylning och influensasymptom uppstår och tycker att det är mycket viktigt med god handhygien och vid förkylningssymptom stanna hemma, enligt de nationella riktlinjerna som ges. Om fysiska möten görs måste vi nogsamt förvissa oss innan om att de vi planerat ska träffas, måste alla vara friska.

Vi lyssnar också på vad statens och kommunernas riktlinjer består av och ställer oss positiva till att utöka kommunikationen med s.k. Face-Time eller samtal via Skype, där detta är möjligt – för att minimera spridning av bakterier i dessa orostider.

Självklart uppmanar vi till att i möjligaste mån hålla fysiska avståndet från varandra. Genom att undvika kroppsberöring t.ex. att hälsa i hand och kramas, just i dessa tider.