Bästa familjehem, samarbetspartner och andra personer som vi träffar i fysiska möten.

För Swea Familjehem AB är säkerheten och omsorgen för de vi möter i vår verksamhet av högsta prioritet. Vi följer noga information, råd och riktlinjer från myndigheter om hantering av Corona/Covid-19.

Vi vill inte medverka till att sprida oro utan förlitar oss på de sakliga pressmeddelanden som ges via media och har öppet pratat om att inte riskera varandras hälsa om förkylning och influensasymptom uppstår och tycker att det är mycket viktigt med god handhygien och vid förkylningssymptom stanna hemma, enligt de nationella riktlinjerna som ges. Om fysiska möten görs måste vi nogsamt förvissa oss innan om att de vi planerat ska träffas är friska.